Publicaties

De Stichting MINCE2 Foundation bracht in verband met het MINCE volwassenheidsmodel enige relevante publicaties tot stand:

MINCE

MINCE – A Framework for Organizational Maturity

Deze Engelstalige Best Practice beschrijft de structuur, toepassing en interpretatie van de uitkomsten van het volwassenheidsmodel. Het voorziet in zowel interview-suggesties als desgewenst aan te wenden enquêtemateriaal en het beschrijft op welke wijze de verkregen uitkomsten zich laten vertalen in de vorm van praktisch toepasbare intervanties (Action Flavors). Het boek is verkrijgbaar via mediashop.

Handreiking voor onderzoekers

Dit Nederlandstalige boekje beoogt bij te dragen aan het verrichten van adequaat onderzoek op HBO-niveau. Anders dan de elders beschikbare, zeer volledige standaardwerken, is met behulp van deze publicatie voorzien in de behoefte aan een heldere, eenvoudige handreiking op basis waarvan de HBO-student adequaat praktisch onderzoek verricht. Het boekje is verkrijgbaar via mediashop.