Organisatievolwassenheid en MINCE

Het acronym MINCE staat voor Maturity Increments in Controlled Environments en daarmee wordt een volwassenheidsmodel aangeduid.

Volwassenheid
Het MINCE volwassenheidsmodel laat organisaties ontdekken op welk vlak zij goed of nog onvoldoende resultaat behalen. Het model richt zich daartoe op de zes belangrijkste perspectieven.

Meten en verbeteren
Het MINCE volwassenheidsmodel biedt organisaties inzicht in hun volwassenheid en het geeft aanknopingspunten waarmee deze kan worden verbeterd.

Verandervermogen en verandercapaciteit
Een volwassen organisatie kan goed overweg met veranderingen. Een onvolwassen organisatie heeft daarmee meer moeite. De volwassenheid is de indicator voor het verandervermogen en de verandercapaciteit van de organisatie. De volwassenheid wordt in MINCE uitgedrukt in een geheel getal, dat ligt tussen 1 (onvolwassen) en 5 (volwassen).

Verandernoodzaak
Omdat er in de samenleving en in organisaties steeds meer en steeds sneller veranderingen plaatsvinden, is organisatievolwassenheid van toenemend belang.

Volwassenheidsniveau
Met behulp van het MINCE model kan elke organisatie vaststellen op welk niveau haar volwassenheid zich bevindt. Vervolgens kan de organisatie over dit niveau nadenken: is men daarover tevreden? Of niet?

Volwassenheidsverbetering
Desgewenst kan de organisatie besluiten haar volwassenheid te verbeteren. Daartoe worden enkele van de vanuit het model aangedragen verbeteracties toegesneden op de situatie en uitgevoerd.

Volwassenheidsmeting
Door de vinger aan de pols te houden en periodiek de volwassenheid opnieuw te bepalen, verkrijgt de organisatie inzicht in de manier waarop verbeteracties daadwerkelijk tot volwassenheidsverbeteringen leiden. De verbeteracties kunnen zonodig worden bijgestuurd of aangescherpt.

Maturity Level
Het MINCE model meet de organisatievolwassenheid op basis van zes gezichtspunten, die met de naam Towers worden aangeduid. Voor elk van deze zes gezichtspunten kan het volwassenheidsniveau worden bepaald. Dit niveau wordt in MINCE aangeduid met een getal, dat het Maturity Level wordt genoemt. Dit getal ligt tussen 1 (onvolwassen) en 5 (volwassen).

Action Flavors
Het MINCE model voorziet in verbetersuggesties, die worden aangeduid als Action Flavors en die als basis worden gebruikt voor het in de praktijk verbeteren van de organisatievolwassenheid.

MINCE Reports
Voorafgaand aan en tijdens het doorlopen van zo’n MINCE traject, wordt periodiek de volwassenheid opnieuw bepaald en gerapporteerd. Deze rapportages kunnen op drie verschillende niveaus plaatsvinden, van zeer eenvoudig tot uitgebreid.

Meer detailinformatie
Meer detailinformatie over het MINCE model kunt u vinden via onze wiki, die op dit moment nog in aanbouw is en daarom nog niet volledig. Klik HIER om deze wiki in te zien.