MINCE in detail

Het MINCE organisatievolwassenheidsmodel biedt de basis voor de volledige aanpak van organisatieverbeteringen, vanaf het meten, via het rapporteren, tot aan het implementeren van verbeteringen.

Maturity Levels

MINCE onderscheidt vijf verschillende niveaus van organisatievolwassenheid. Hoe hoger het volwassenheidsniveau, des te beter kan de organisatie overweg met veranderingen. En beter omgaan met veranderingen impliceert een succesvollere organisatie, in vergelijking met een organisatie op een lager organisatievolwassenheidsniveau.

MINCE onderscheidt als Maturity Levels:

1 – Activities
2 – Processes
3 – Systems
4 – Supply Chain
5 – Quality

Towers

de zes MINCE Towers
MINCE Towers

MINCE maakt gebruik van een metafoor: zes torens (Towers) bewaken een kasteel. Het kasteel is de organisatie waarvoor de organisatievolwassenheid relevant blijkt. De perspectieven die de organisatie al dan niet succesvol maken, zijn over de zes torens (Towers) verdeeld: elke Tower vertegenwoordigt een facet van organisatievolwassenheid:

I – People
II – Methods & Techniques
III – Customer
IV – Realization
V – Knowledge
VI – Supporting Services

Over de MINCE Towers en de rest van het organisatievolwassenheidsmodel is vanaf deze plek uitgebreide uitleg beschikbaar via de wiki van de Stichting MINCE2 Foundation.